Code goed gedrag

Code goed gedrag

Code goed gedrag

Omgangsregels bij het COC

Onze vereniging biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom hanteren we voor iedereen de volgende regels:

Ik accepteer en respecteer iedereen en discrimineer niemand. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
Ik doe geen aannames over iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik berokken de ander geen schade.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
Ik ga vertrouwelijk om met informatie van anderen.
Ik negeer de ander niet.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
Ik geef mijn eigen grenzen aan en spreek degene aan die over mijn grenzen gaat.
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik ga verantwoordelijk om met de middelen van de vereniging.

Vertrouwenspersonen
Je kunt terecht bij een vertrouwenspersoon van COC Nederland via 020-6234596 of vertrouwenspersoon@coc.nl. Wie de vertrouwenspersonen zijn en wat zij doen lees je op www.coc.nl/vertrouwenspersonen
NB: Voor een vertrouwelijk gesprek over seksuele oriëntatie en genderidentiteit kun je terecht bij www.switchboard.nl

Meldprotocol
Het meldprotocol is onderdeel van de Code Goed Gedrag en beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) ongewenst gedrag en hoe en bij wie je deze moet melden. Het meldprotocol vind je op www.coc.nl/meldprotocol.

Onafhankelijke Klachtencommissie
Heb je een klacht? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtencommissie via klachtencommissie@coc.nl Wie de leden van de commissie zijn en wat zij doen lees je op www.coc.nl/klachtencommissie
English: An English translation of the Code of Conduct is available via the website of COC Nederland: www.coc.nl/goedgedrag
Française: Une traduction française du Code de Conduite est disponible via le site Internet de COC Nederlands: www.coc.nl/goedgedrag
Beeld


Foto'sWord nu lid!

Word nu lid: alleen een krachtig COC Zeeland, gesteund door een grote achterban, kan een vuist maken richting overheden, instellingen en de samenleving! Word lid van COC Zeeland, voor jezelf en voor anderen! Jouw steun is hard nodig.

Klik hier om lid te worden

Welkom op onze nieuwe website

Welkom op de vernieuwde website van COC Zeeland. Onze informatie is in een nieuwe jasje gegoten.