Wat is LHBT?

Wat is LHBT?

Wat is LHBT?

LHBT staat voor:

Lesbisch

Een lesbische vrouw of homoseksuele vrouw is een vrouw die zich emotioneel en seksueel aangetrokken voelt tot andere vrouwen. De term lesbische vrouw is afgeleid van de naam van het Griekse eiland Lesbos, waar de dichteres Sappho leefde, die over de vrouwenliefde dichtte. Soms spreekt men daarom ook wel over Sapphische liefde. Voor homoseksuele vrouwen bestaan de volgende synoniemen:

Lesbische vrouw: een term die de laatste jaren het meest gebruikt wordt

Lesbienne: een wat verouderde term voor homoseksuele vrouwen

Lesbi: in de jaren tachtig gebruikte afkorting van lesbische vrouwen

Lesbo: steeds vaker voorkomende afkorting voor lesbische vrouwen, met een wat stoerdere klank

Pot: van lollepot of potje afgeleid scheldwoord voor lesbische vrouwen, maar door hen zelf ook als geuzennaam gebruikt

Sapphist: ouderwets en weinig gebruikt woord, afgeleid van de Griekse dichteres Sappho Tribade: ouderwets woord voor homoseksuele vrouw.

Homoseksueel

Homoseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van hetzelfde geslacht, als ook anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de eigen sekse.

De term homoseksualiteit is een samenstelling van het Griekse woord ὅμοιος (homoios), dat “gelijk” betekent, en sexus, het Latijnse woord voor geslacht. Omdat homo in het Latijn echter ook “man” betekent, denken veel mensen dat het woord homoseksualiteit alleen betrekking heeft op seksuele betrekkingen tussen mannen. Vanuit die gedachte spreekt men dan van “homoseksuelen en lesbiennes”, terwijl het eigenlijk over “homoseksuele mannen en vrouwen” gaat.

Een homoseksuele man noemt men ook wel kortweg homo. Het woord ‘homoseksueel’ werd bedacht door de Hongaarse journalist Karl Maria Kertbeny en voor het eerst door hem gebruikt in 1869. Seksuele voorkeur voor de andere sekse wordt sinds het begin van de twintigste eeuw heteroseksualiteit genoemd. Aantrekking tot beide seksen (in meerdere of mindere mate) heet biseksualiteit. Deze woorden worden ook nog weleens foutief gespeld als ‘homo/hetero/bisexueel’. Voor het verlangen van man of vrouw naar een geslachtsgenoot, maar niet speciaal een seksuele gedraging, wordt ook wel de term homofilie gebruikt. Dit woord werd in 1949 door het COC geïntroduceerd en gold tot in de jaren zeventig als meer beschaafd, maar tegenwoordig wordt ‘homofiel’ doorgaans als denigrerend ervaren. Iemand die louter sociale contacten met mensen van hetzelfde geslacht verkiest noemt men homosociaal. In Vlaanderen, maar ook wel in Nederland is sinds midden jaren ’90 het assemblagewoord ‘holebi’ (homo, lesbisch of bi) in opmars, ook in samenstellingen: holebiseksueel, holebiseksualiteit. Internationaal vat men de verschillende niet-heteroseksuele voorkeuren doorgaans samen met de Engelstalige afkorting LGBT.

Biseksueel

Biseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van verschillend geslacht en van hetzelfde geslacht. Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele gedragingen/verlangens naar mensen van beide geslachten, als ook anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van beide seksen.

Biseksuelen ondervinden veel onbegrip en discriminatie, zowel door heteroseksuelen als door homoseksuelen. Biseksuelen wordt vaak verweten niet te willen kiezen, maar van “beide walletjes” te willen eten. Daardoor zouden ze niet in staat zijn tot een trouwe, monogame relatie. Sommige critici vinden dat biseksualiteit niet bestaat, andere vinden dat iemand pas biseksueel kan zijn als deze in even grote mate op beide geslachten valt. Homoseksuelen verwijten biseksuelen vaak niet uit te komen voor hun homoseksualiteit, maar zich te verschuilen achter een bestaan als heteroseksueel en daardoor homo-emancipatie in de weg staan.

Biseksuelen zijn moeilijk zichtbaar als ze niet expliciet uit de kast komen: in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht worden ze vaak beschouwd als homoseksueel en in een relatie met iemand van het andere geslacht als heteroseksueel. Voor de buitenwereld is een biseksueel eigenlijk pas goed zichtbaar in een relatie met een man en een vrouw.

De meerderheid van de biseksuelen leeft echter monogaam. Anderzijds wordt biseksualiteit de laatste jaren meer geaccepteerd, met name bij jongeren. Veel hetero- en homojongeren hebben ook biseksuele fantasieën of gevoelens.

Transgender

Transgenderisme is het gedragspatroon van een persoon die door het leven gaat als iemand van het andere dan zijn of haar biologische geslacht of een gedragspatroon dat balanceert tussen man en vrouw.

De transgenderist heeft echter geen geslachtscorrigerende, operatieve ingreep gehad of vindt deze achteraf niet bepalend voor het gendergevoel; de meesten zijn de ingreep ook niet van plan, toch soms kan een gedeeltelijke verandering al plaatsvinden door hormoongebruik. Dit kan komen door het zich bewust niet willen laten opereren of wanneer dit, door medische, emotionele, psychologische, maatschappelijke of financiële redenen, niet mogelijk of niet gewenst is.

De term transgender wordt steeds vaker gebruikt als een overkoepelende parapluterm voor iedereen die zichzelf op welke manier dan ook, als lid van de andere sekse laat zien of zich zo voelt, dan hoe hij of zij geboren is: transseksueel, androgyn, travestiet, en andere manieren van genderbeleving die niet overeenkomen met het traditionele beeld van de indeling in één der twee geslachten. Het begrip transgenderist dient niet gelijkgesteld te worden aan de deelterm travestiet. De travestiet gaat doorgaans alleen incidenteel door het leven als iemand van het andere geslacht. Een transgenderist doet dit altijd, en wenst dan ook aangesproken te worden als iemand van het geslacht, waarin hij of zij zich toont naar de buitenwereld, zelfs als dat niet man of vrouw heet; een kenmerk van transgenderisme is dat het de tweedeling van mensen in slechts twee geslachten ter discussie stelt.

Bron: www.wikipedia.org


Word nu lid!

Word nu lid: alleen een krachtig COC Zeeland, gesteund door een grote achterban, kan een vuist maken richting overheden, instellingen en de samenleving! Word lid van COC Zeeland, voor jezelf en voor anderen! Jouw steun is hard nodig.

Klik hier om lid te worden

Welkom op onze nieuwe website

Welkom op de vernieuwde website van COC Zeeland. Onze informatie is in een nieuwe jasje gegoten.