Meldpunt discriminatie

Meldpunt discriminatie

Meldpunt discriminatie

“Discriminatie betekent letterlijk het maken van verschil. Je spreekt over discriminatie als iemand of een bepaalde groep mensen anders wordt behandeld op grond van kenmerken die er niet toe (mogen) doen. Dit kan gebeuren vanwege huidskleur, sekse, seksuele voorkeur, geloof, leeftijd, politieke overtuiging of bijvoorbeeld handicap/chronische ziekte.”

Verschillende vormen

Pesten, schelden, opmerkingen of grappen maken kan discriminerend zijn. Maar ook bijvoorbeeld racistische graffiti kan beledigend of kwetsend zijn. Mensen kunnen ook worden uitgesloten van goederen of diensten vanwege kenmerken die er niet toe doen. Je wordt in een winkel bijvoorbeeld anders behandeld dan andere klanten, of men zegt ‘deze regel geldt helaas niet voor u’.

Een andere vorm is mensen de toegang weigeren (‘u mag hier niet naar binnen’), terwijl anderen wel worden toegelaten. Een nog ernstiger vorm is bedreiging of zelfs het gebruik van geweld. Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand bespuugd, geschopt of in elkaar geslagen wordt vanwege zijn geloof, seksuele voorkeur of huidskleur.

Heeft melden zin?

Anti Discriminatie Bureau ZeelandMelden heeft altijd zin. Want alleen als discriminatie gemeld wordt, kan er tegen opgetreden worden. In Zeeland kan je hiervoor terecht bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland. Zij kunnen je helpen door te bemiddelen met de persoon of organisatie waar je een klacht over hebt. In de meeste gevallen wordt zo een oplossing gevonden. Als het nodig is doet het bureau samen met jouw aangifte bij de politie of een verzoek bij de Commissie Gelijke behandeling. Als je de ervaring meldt, kan ADB Zeeland jou helpen om jouw recht te halen. Bovendien is jouw melding ook belangrijk om meer inzicht te krijgen in hoe en hoe vaak discriminatie voorkomt, zodat er doelgericht beleid ontwikkeld kan worden om discriminatie te bestrijden.

Op de website van ADB Zeeland kan je via het meldingsformulier een klacht indienen of een melding maken van discriminatie. Dit kan ook anoniem. Wanneer je een klacht indient, blijft je betrokken bij vervolgstappen die ADB Zeeland onderneemt. Bij een melding gebeurt dit niet, dan registreren we alleen het door jou gemelde voorval.

ADB Zeeland bewaakt uw privacy zorgvuldig en zal jouw gegevens nooit doorgeven, tenzij je daar zelf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.


Word nu lid!

Word nu lid: alleen een krachtig COC Zeeland, gesteund door een grote achterban, kan een vuist maken richting overheden, instellingen en de samenleving! Word lid van COC Zeeland, voor jezelf en voor anderen! Jouw steun is hard nodig.

Klik hier om lid te worden

Welkom op onze nieuwe website

Welkom op de vernieuwde website van COC Zeeland. Onze informatie is in een nieuwe jasje gegoten.