Privacy & cookies

Privacy & cookies

Privacy & cookies

COC Zeeland (klik hier voor onze contactgegevens) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij via de website verwerken

De COC Zeeland website verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via ons contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Persoonsgevevens via een lidmaatschap

S.P. Abonneeservice verwerkt de lidmaatschappen voor ons. Lees op op spabonneeservice.nl/spabonneeservice.nl/avg.html hoe zij aan de AVG-wetgeving voldoen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Land
 • Postcode en huisnummer
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • IBAN
 • BIC/Swift

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@coczeeland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

COC Zeeland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je vragen te kunnen beantwoorden
 • Om je informatie of voorlichting te sturen over COC Zeeland en gerelateerde onderwerpen

S.P. Abonneeservice verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je lidmaatschap te verwerken en bij te houden

Geautomatiseerde besluitvorming

COC Zeeland neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van COC Zeeland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

COC Zeeland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door COC Zeeland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coczeeland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

COC Zeeland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

COC Zeeland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@coczeeland.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Door wie worden er cookies geplaatst en waarom?

 • Google Analytics: om (zoveel mogelijk geanonimiseerde) statistieken bij te houden
 • Facebook: om onze Facebook pagina weer te geven op de homepage
 • YouTube: om video's weer te geven
 • COC Zeeland: om je toestemming bij te houden

Toestemming cookies

Voordat deze cookies geplaatst worden vragen we altijd eerst toestemming. Als je weigert worden ze niet geplaatst. Maar bepaalde functionaliteiten (zoals video's) zijn dan ook niet beschikbaar. Als je wel toestemming geeft dan kan je die ook altijd weer intrekken. Hierna worden de geplaatste cookies verwijderd. Je toestemming wordt bijgehouden in een anonieme cookie.

Social media deelknoppen

De knoppen waarmee je pagina's kan delen naar o.a. Facebook, LinkedIn en Twitter zijn in eigen beheer en plaatsen geen cookies.


Word nu lid!

Word nu lid: alleen een krachtig COC Zeeland, gesteund door een grote achterban, kan een vuist maken richting overheden, instellingen en de samenleving! Word lid van COC Zeeland, voor jezelf en voor anderen! Jouw steun is hard nodig.

Klik hier om lid te worden

Welkom op onze nieuwe website

Welkom op de vernieuwde website van COC Zeeland. Onze informatie is in een nieuwe jasje gegoten. Wij hopen dat jullie tevreden zijn en kijken uit naar het moment dat ontmoeting weer mogelijk zal zijn!

Lees meer...